som jag fått ifrån Hans:

Här är min mormor Hilma Karlsson, dotter till Karl Johan Karlsson och Sofia Albertina Broberg.